دکتر حسینی نسب

حجت الاسلام اللهیارپور به عنوان سخنگو قرارگاه شهید سلیمانی

معارفه جناب آقای دکتر حسینی نسب به عنوان دبير كارگروه تخصصی پژوهش‌ها و حجت الاسلام اللهیارپور به عنوان سخنگو قرارگاه شهید سلیمانی

معارفه جناب آقای دکتر حسینی نسب (به عنوان دبير كارگروه تخصصي پژوهش هاي قرارگاه) و حجت الاسلام اللهيارپور (به سخنگو قرارگاه شهید سلیمانی) توسط دبیر ... ادامه مطلب