انتصابات

علی اشرف پهلوانی

معارفه جناب آقای علی اشرف پهلوانی به عنوان مشاور امور صادرات قرارگاه و آقای علیرضا پهلوانی به عنوان سرگروه تیم پشتیبانی قرارگاه

معارفه جناب آقای علی اشرف پهلوانی به عنوان مشاور امور صادرات قرارگاه و آقاي عليرضا پهلوانی به عنوان سرگروه تيم پشتيبانی قرارگاه ... ادامه مطلب
حجت الاسلام اللهیارپور به عنوان سخنگو قرارگاه شهید سلیمانی

معارفه جناب آقای دکتر حسینی نسب به عنوان دبير كارگروه تخصصی پژوهش‌ها و حجت الاسلام اللهیارپور به عنوان سخنگو قرارگاه شهید سلیمانی

معارفه جناب آقای دکتر حسینی نسب (به عنوان دبير كارگروه تخصصي پژوهش هاي قرارگاه) و حجت الاسلام اللهيارپور (به سخنگو قرارگاه شهید سلیمانی) توسط دبیر ... ادامه مطلب