درباره قرارگاه شهید سلیمانی

معرفی

معرفی قرارگاه

_

یک پیام تستی

قرارگاه شهید سلیمانی را بهتر بشناسیم 

کارگروه های قرارگاه

_

این یک پیام تستی است. 

اعضای گروه کارشناسان ما

_

آشنایی با تیم قرارگاه

image

سارا مکلیستر

نگهدارنده باغ

image

رز کارتر

مدیر باغبانی

image

آنا هیتمن

پشتیبانی باغبانی